+45 7875 5001 kontakt@novosight.dk

De 10 vigtigste SEO opgaver til din hjemmeside i 2016

af | mar 24, 2015 | SEO |

Igennem årene har jeg arbejdet med at optimere rigtig mange forskellige hjemmesider inden for ligeså mange brancher og på trods af at udfordringerne ændrer sig er der altid nogle basis opgaver der skal løses.

Disse er nogle som vi i  SEO-miljøet har advokeret for i rigtig mange år, men der er dog også kommet et par nye til.

I den følgende artikel vil jeg gennemgå de vigtigste optimeringer du bør foretage på dit hjemmeside i 2015, hvis du fortsat vil være konkurrencedygtig.

Som jeg tidligere har været inde på i artiklen omkring informationsarkitektur, så er søgemaskiner som Google,Bing, Yandex og Baidu, blevet så ekstremt avancerede at de hjemmesider de indekser i top 10, er de websites som de mener løser den hensigt en given bruger har, ved den specifikke søgeforespørgsel.

Søgemaskinernes blik er derfor rettet mod, at tilfredsstille brugerne (af søgemaskinen) ved, at levere den største relevans ifht. søgeforespørgelsen og den hensigt der ligger bag denne.

Dit (og mit) fokus bør derfor være på, at skabe hjemmesider der opfylder den hensigt vores målgruppe har. Hvilket ligeledes vil lede til, at du vil opnå en større grad af konverteringer, som vil sikre at dine strategiske målsætninger bliver opfyldt.

#1 Title-tag optimering

At optimere dit hjemmesides title-tag er helt sikkert noget du har hørt før, og det er stadig lige så vigtigt som tilbage i 2010.

Det er det den første del af det budskab der skal lokke din målgruppe til at klikke på dit link i søgeresultaterne og derfor et stærkt signal til brugeren (og søgemaskinerne) om, hvilket indhold brugeren bør forvente at finde bag linket.

Google ændrede i starten af 2014 størrelsen og udformningen på den måde den viser title-tags i søgeresultaterne, således at den gyldne regel med at titlerne skulle være under 70 tegn (inkl. mellemrum) ikke længere er gangbar.

Google har således øget font-størrelsen på bogstaverne fra 16px til 18 px og fjernet understregningen, samtidig med at begrænse den samlede længde af titlen til 512px.

Hvilket betyder at den ideelle titel længde ligger et sted mellem 55 – 60 tegn. Bare se på den undersøgelse foretaget af Moz, som vidst på billedet.

Title tag lenght

Denne ændring har nemlig også medført, at anvender du bogstaver der fylder mere end andre, vil dette skære ned på den samlede længde (da begrænsningen er 512px), f.eks. vil et æ fylde mere end et l eller et i.

Hvilket rigtig nok betyder, at anvender du smalle bogstaver, vil der være plads til flere tegn og bruger du CAPS LOCK når du skriver titler, er der plads til færre tegn.

Du har således kun begrænset længde, til at beskrive hvad brugeren får ud af, at trykke på dit link, kontra konkurrenternes. Det er derfor (stadig) vigtigt at møde brugerens hensigt allerede ude i søgeresultaterne.

Du skal derfor huske;

  • at skrive menneskesprog – skrive hele sætninger, undgå at anvende parenteser, bindestreger og lodrette streger.
  • at have en høj grad af relevans – sørg for at anvende ord og retorik der appellere til din målgruppe i dine titler.
  • at kommunikere kort og præcist – undgå derfor fyldord (virkelig, bare, måske, altså, så, ting), samt meningsforstyrrende superlativer (tillægsord)
TIP! Der kan være rigtig meget inspiration at hente fra print og TV-reklamer, da disse (næsten) altid formår at kommunikere præcist og målrettet til deres respektive målgruppe.

#2 Meta beskrivelse optimeret til klikrate

Meta beskrivelsen er den anden del af det budskab, der skal få brugerne til at foretrække, at klikke på dit link i søgeresultaterne. Den optimale længde på dette er 155 tegn (inkl. mellemrum). Dette har ikke direkte indflydelse på hvordan din hjemmeside indekseres, men kan påvirke din klikrate (Click-Through-Rate) positivt.

Derved vil du kunne opnå flere kliks, ved at have en udfyldt meta beskrivelse optimeret med et stærkt call-to-action i fht. brugerens hensigt. Dette (klikraten) vil sende et positivt signal til søgemaskinerne, om at brugerne finder relevant indhold, der opfylder deres hensigt, ved at klikke på dit link.

Dette vil så i sidste ende være med til at påvirke din rangering positivt. Ligesom med title-tags har du et begrænset antal karakterer, til at danne præferencer hos brugeren.

Din meta beskrivelse skal således være en uddybning af titlen. Denne skal således forklare de små nuancer du ikke har kunne få med i din titel og hvordan netop dit link løser hensigten hos brugeren.

Er brugeren ude efter at foretage en handling, så som et køb, skal fordelene ved at foretage handlingen hos dig være klart og tydelige.

#3 Brugervenlige URL struktur

Implementer en brugervenlighed URL-struktur, med det mener jeg en URL-struktur der er nem at huske, genkende og formidle videre. Ved at tænke brugervenlighed ind på dette parametre, vil du unægtelig også kunne tilfredsstille søgemaskinerne og deres forståelse for hvad indholdet på siden er omkring.

Dette gøres ved at sørge for at de centrale søgeord indgår i den og ved at have så få niveauer i URL’erne som muligt. En URL der er nem at huske, består af en streng af ord der giver mening i forhold til den hensigt brugeren har med den relevante søgeforespørgsel.

Når en URL er nem at huske er den ligeledes nem at identificere som relevant for brugerens hensig. Brugeren kan derfor nemt ‘gætte’ hvad der kommer til at ske efter at have trykket.

Nedenstående er to eksempler på hvordan en ikke brugervenlig URL kunne se ud, kontra en brugervenlig:

  • ditdomæne.dk/produktkategori/produktnavn,da_DK,sc.html?forcecountry=DK
  • ditdomæne.dk/produktkategori/produktnavn

Anatomien på dine URLs bør derfor være sådan at bindestreger anvendes til at separere ord (når nødvendigt). De bør ligeledes ikke anvende underscores, mellemrum eller nogen andre karakterer til at separere ordene.

En velskabt URL har også den fordel, at hvis andre linker til den, uden at give den nogle former for ankertekst, vil en relevant URL skabe større værdi end dens modpart.

Dette bunder i, at de relevante søgeord vil være tilstede i URL’en og fungere som en bedre ankertekst, end ved en URL hvor disse ikke indgår, siger jeg så mellem linjerne, at man bør bruge så mange søgeord som muligt i sin URL-struktur – Nej bestemt ikke!

Det bør holdes til relevante ord og have fokus på brugervenlighed og ikke at proppe så mange søgeord som muligt ind i URL’en. Tænk mere minimalistisk og simpelt.

#4 Ha’ relevante overskrifter

At anvende overskrifter er stadig relevant og bør anvendes på alle hjemmesider. Overskrifter er med til at give brugeren en nem måde at skimme indholdet på websitet og søgemaskinerne anvender også disse, til at skabe en forståelse af hvad indholdet handler om.

Men igen, ikke noget med at spamme overskrifterne til med søgeord. Tænk brugervenlighed. De skaber således struktur og hjælper læseren, til at strukturere og fordøje indholdet bedre, samtidig med at bidrage til søgemaskinernes forståelse af indholdet og værdisætning af siden generelt.

At anvende overskrifter har dog mistet noget af sin SEO-værdi, hvis vi kigger med de generelle briller og medregner alle former for overskrifter (h2,h3,h4 osv.).

<h1>-overskifter har stadig en dokumenteret relation, til at opnå højere værdi og placeringer i søgemaskinen. Derfor bør dine centrale søgeord være i denne.

Det er ligeledes sådan at overskrifter bliver nogle gange benyttet som sidens titel (i søgeresultaterne), hvis denne ikke er relevant nok i Google’s vurdering af dit indhold. Det er dog sjældent, men det sker.

Når du planlægger din brug af overskrifter, er det vigtigt at du tænker tilbage på din studietid og husker at efter en overskrift 1 (<h1>) kommer en overskrift 2 (<h2>) osv.

Hvor vidt det er nødvendigt kun at have én overskrift 1 pr. side, er Google særligt vag omkring og helgarderer sig, med at sige;

“hvis det giver mening, at have flere, bør man have flere (men det er ekstremt sjældent, i de fleste tilfælde bør man dele sit indhold op i flere sider, hvis man mener det er nødvendigt at have flere h1’er)” . (kilde)

Så sørg for at have relevante overskrifter og start altid med en overskrift 1.

#5 Gør brug af billeder og videoindhold

Billeder og video er en rigtig god måde at engagere brugerne, samt at visualisere udfordringer og problemstillinger. Disse kan således bidrage, til at brugerne får opfyldt den hensigt de har, med at besøge din hjemmeside.

Med andre ord bidrager det til brugeroplevelsen og kan fasteholde brugerne i længere tid, hvilket vil afspejle sig på rangeringen i søgemaskinerne.

For både Google og Bing er rigtig vilde med indhold der engagere og løser brugerens hensigt. Billedindhold der er skabt for at engagere og være blikfang kommer i mange størrelser og former, de mest anvendte er dog infografiker.

Infografiker er en grafik (i form af et billede, sjovt nok), der forklarer og visualiserer kompleks statistik på en nem og overskuelig måde. Hvilket for det meste lykkes meget godt.

Billeder/grafikken bør bruges som supplement til indholdet og samtidig fungere som blikfang, der kan drage folk til at klikke på dit link (på f.eks. sociale medier).

Ved at anvende video som indhold har du et medium, til at fortælle historier eller forklare hvordan brugeren løser en udfordring/hensigt bedst muligt.

Video er derfor med til at fastholde og kan guide brugeren mod den endelige konvertering, hvis dit indhold har sådan en. Visuelt indhold er således et rigtig godt bidrage til en hvert hjemmeside, både for brugerne men også for søgemaskinerne, da relevant indhold bidrager til at løse brugerens hensigt.

Derfor er det ikke nok bare at have et tilfældig billede eller en video, disse skal være relevante og bidrage til brugerens oplevelse på siden. Ellers er det bare fyld for fyldets skyld, og hvem gider det? Pointen er her, brug det! Men brug det med omhug og omtanke.

#6 Undgå keyword stuffing

At fokusere på at fylde sider med de rigtige søgeord og sørge for at holde en hvis ratio mellem antal ord generelt og de respektive søgeord er ikke længere en fordelagtig praksis.

Således er det at anvende keyword stuffing, for at rangere bedre, en dateret metodik. På trods af dette,, er der stadig rigtig mange hjemmesider der anvender denne praksis og mange måske ubevidst.

Dette kommer blandt andet til udtryk, hvis man fylder sine sider med interne links, som ikke er relevante for brugeren eller har ekstra sider kun tiltænkt søgemaskinerne. Særligt hjemmesider der bruger kategorier og tags til at tilfredsstille søgemaskinerne, har gang i en dårlig praksis.

Det kan også komme til udtryk på hjemmesider med blogs, hvor man anvender widget områder til at synliggøre sine arkiver, kategorier og tags eller fylder sin footer med irrelevante links.

Fokus bør derfor være at bevæge sig væk fra dette og arbejde sig hen imod at levere reel værdi til sine brugere (På alle niveauer af sin hjemmeside)  og ikke proppe sin hjemmeside med irrelevant indhold og links.

Hvilket egentlig leder meget godt videre til næste ranking signal.

#7 Brug eksterne og interne links

At anvende både interne og eksterne links er en god måde at fordele værdi og øge relevansen af interne sider.

At anvende eksterne links i dine tekster sender et signal til søgemaskinerne (og brugerne) at indholdet på din egen side er af høj kvalitet, hvis disse er til sider af høj kvalitet og med til at understrege pointer/konklusioner og data.

Interne links bidrager til at skabe nye værdifulde links og dermed sende et signal til søgemaskinerne, om at dette indhold stadig er relevant. Den bedste måde at linke interne sider sammen, er at sørge for at disse har samme tematik og emne.

Således sender du det mest effektive signaler til søgemaskinerne, om hvad den respektive side handler om, ved at link til/fra sider med samme tematisk indhold.

Ved at anvende eksterne links, der linker til sider af høj relevans og autoritet, sendes der også et signal om tematik og de emner som den respektive side behandler.

Derved opfattes dette som signaler på autoritet og tillid, da forfatteren af siden ikke er bange for at dokumentere hvor fakta (mv.) stammer fra. Hvilket også sender et klart signal til modtageren (brugeren) om transperens, således at denne nemt kan vurdere indholdet og nævnte fakta.

#8 Anvend sitemaps

At anvende sitemaps er god praksis, eller lige på det her område er der faktisk stadig delte meninger. Personlig befinder jeg mig blandt dem der mener dette er god praksis.

Sitemaps er en rigtig god måde at forklare søgemaskinerne hvordan din hjemmesider er struktureret og hvor de forskellige sider befinder sig i denne. Således er det nemt for søgemaskinerne at forstå og indekseret indholdet på sit website.

Jeg er klart størst fortaler for at alle hjemmesider bør have et .xml-sitemap og at tilmelde dette til Google og Bing webmastertools.

Helt basalt gennemløber og indekserer søgemaskinerne indhold ud fra string theory og derved den måde som hjemmesider er forbundet med hinanden på.

Helt lav praksis går søgemaskinernes robotter fra link til link for at opdage (nyt) indhold. Er din hjemmeside ikke en del af dette netværk af links, kan du med fordel tilmelde dit sitemap til de respektive søgemaskiner og det var egentlig også sådan fungerede i tidernes morgen.

Derudover giver sitemaps også en gylden mulighed, for at fortælle søgemaskinerne hvilke egenskaber ens indhold har og hvordan det prioriteres.

Dertil kommer også, at man kan anvende dette, til at forklare relationen mellem ens hoveddomæne og subdomæner, ligesom du også kan forklare hvilket sprog de respektive undersider indeholder, for derved at sende et signal til hvilke landespecifikke indeks disse bør findes i.

Dette er selvfølgelig særligt vigtigt for internationale websites.

#9 Optimer til mobil

Vi kan ikke komme uden om det længere, vores hjemmesider skal optimeres til mobil og det er der en række grunde til, samt metoder man kan anvende.

Overordnet set har Google meldt ud at ’mobilvenlige’ hjemmesider vil blive fortrukket i søgninger målrettet mobilenheder fra den 21. April i år (2015).

Hver anden søgning i Google kommer fra en mobilenhed og Google har længe anvendt at sætte et lille ’mobilvenlig’ på websites i søgeresultatet der var dette. Dette har de gjort for at hjælpe deres brugere, til at finde det bedste resultat.

I kampen for at tilbyde dette, til deres brugere, har de nu officielt meldt ud, at dette er et ranking signal og vil blive implementeret i algoritmen world wide fra April og frem.

De to mest populære måder at have en hjemmesider der er optimeret til og er mobilvenligt, er enten ved responsivt design eller ved at have et decideret mobilsubdomæne (altså en dedikeret mobilside).

Responsivt design er når din hjemmesidesindhold tilpasser sig den skærm den bliver vist på. At have et subdomæne med sit eget mobilsite på, betyder at denne er sat op til med alt det samme indhold fra hoveddomænet, men hvor designet er tilpasset mobilenheder.

Begge løsninger har sine egne fordele og ulemper (men det må blive gennemgået i en kommende artikel).

Hvis du vil teste hvordan din hjemmeside ser ud på mobilenheder, kan du anvende denne kilde (eller din egen mobil) – mobiletest.me.

Du kan også se hvordan Google vurderer den oplevelse dine brugere får, på din hjemmeside, på mobil, ved at anvende deres testing tool : developers.google.com/speed/pagespeed/insights/. Husk at denne algoritmeændringer er sidespecifik.

Hvilket betyder at hver enkelt side på din hjemmeside bliver vurderet individuelt, om hvorvidt den er mobilvenlig.

Det er derfor ikke nok blot at teste én enkel side, ligesom du heller ikke kan teste et domæne på én gang.

#10 Anvend https-krypteringen

Google har i lang tid testet betydningen af klikraten på hjemmesider med HTTPS-kryptering og dem uden. Hvilket ledte dem til at implementere HTTPS-kyptering som et reelt ranking signal i midten af 2014.

For Google er sikkerhed blevet en top prioritet i deres egne services og kan nu se at dette er i generel efterspørgsel hos deres brugere af søgemaskinen.

HTTPS-kryptering er et stort skridt, mod at sikre brugerne af din hjemmeside en mere sikker oplevelse.

S’et forenden af HTTP står for ’secure’. Hvilket betyder at serveren anvender en SSL/TLS protocol  (Transport Layer Security og Secure Sockets Layer).

Dette bliver brugt i forlængelse af den traditionelle HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Hvad alt dette betyder er, at alt data der bliver udvekslet mellem brugerens computer og din hjemmesides-server, bliver krypteret med den (eller de) krypteringsnøgle(r) i SSL-certifikatet.

At anvende HTTPS betyder ligeledes at dette figurerer i søgeresultaterne, således vil brugerne nemt kunne identificere sikre. websites og danne deres præferencer ud fra dette.

https eksempel i søgeresultater

Hvis du allerede selv anvender HTTPS-kryptering kan du anvende testværktøjer fra Qualys, for at få en dybere indsigt i hvor sikkert dit certifikat egentlig er.

Google har tidligere været ude og sige, at en hvis procentdel af de HTTPS-certifikater der anvendes er usikre, derfor bør du checke om dette også er tilfældet hos jer.

Google holder på hemmelighederne

Det er ikke altid vi er så heldige med at Google officielt melder ud, at de anvender bestemte faktorer, til at vurdere værdien af en respektiv hjemmeside. Men i de to sidste ovennævnte punter, er der tale om dette – at Google anvender dem i vurderingen .

Det er ligeledes værd at skrive sig bag øret, at Google bruger langt mere end 10 signaler til at vurdere hvilke hjemmesider der matcher en given brugers hensigt.

Men de 10 overstående er dem der oftest bliver negligeret i en eller anden udstrækning, hvilket altid kommer som en overraskelse. Så hvis du ikke har lavet de ti ovenstående optimeringer på din hjemmeside, bør du rydde kalenderen og arbejde benhårdt for at løse dem.

Vi anbefaler også

Shares
Share This