+45 7875 5001 kontakt@novosight.dk

De 9 vigtigste On-page SEO-opgaver du bør have på din to-do liste

af | apr 10, 2016 | On-Page, SEO |

Brugernes søgeadfærd er en kompleks størrelse og varierer fra branche til branche. Det er derfor vigtigt at din hjemmeside er fintunet, til at varetage den hensigt der ligger til grund for brugerens søgeadfærd.

Google ændrede fundamental på den måde de tolker på brugernes søgeadfærd i 2013, med opdateringen Google HummingBird.

Det er her de 9 vigtigste on-page seo-opgaver, du bør have på din to-do liste, vil kunne gøre forskellen.

Med Humming Bird skruede Google væsentligt ned for vigtigheden af parametre som specifk søgeordsmatchning, søgeordstæthed, semantisk tilknytning og synonymer. Særligt søgeordstæthed er blevet en faktor, der kan trække i negativ retning, og bør derfor udgås.

Googles ændring af kerne algoritmen, har betydet at der er skiftet fokus til tematik på domæneniveau, samt latent semantisk indeksering og indholdets evne til at opfylde brugernes hensigt – hvilket er blevet yderligere forstærket af algoritme-opdateringen Rank Brain.

Brugerens adfærd og data er derfor kommet endnu mere i centrum, i Googles måde at vise søgeresultater på.

I denne artikel vil jeg guide dig igennem de 9 vigtigste opgaver du skal fokusere på når du laver on-page SEO.

Du vil få en bedre forståelse for:

 • Hvordan du målretter din målgruppes hensigt.
 • Hvordan du laver en bedre søgeordsanalyse.
 • Hvordan du skaber og optimerer dit indhold på dine sider.

 

1. Målret din målgruppes hensigt

Det første du skal gøre når du optimerer på din hjemmeside er, at gøre dig klart hvilken hensigt hos målgruppen den specifikke side skal opfylde.

Hvad er det for en handling som indholdet skal hjælpe målgruppen med at foretage – er det salg? skal de kontakte dig? skal siden positionere dig som ekspert? – hvad er formålet?

Det er derfor nødvendigt, at både den primære handling (den som du ønsker målgruppen skal foretage), hænger sammen med den specifikke hensigt din målgruppe kommer med.

Fx hvis din målgruppe vil læse mere om, hvordan man finder den billigste rejse, skal indholdet selvfølgelig modsvare denne hensigt. Samtidig skal du også have dem til at foretage en handling, som er værdiskabende for din virksomhed, hvilket kunne være at skrive sig op til dig nyhedsbrev.

Dette er med til, at sørge for, at du får det optimale ud af hver eneste besøg og alt det arbejde du ligger i, at skaffe flere besøgende bliver så frugtbart som muligt.

Zoomer vi lidt ud og ser på det i et større perspektiv, så har din målgruppe en specifik hensigt de ønsker at få opfyldt, når de besøger dine respektive sider, på din hjemmeside. De målretter derfor deres handlinger, efter det de ønsker at opnå, ved at besøge din hjemmeside.

Din målgruppe har således et specifikt formål, med hver eneste gang de besøger en specifik side, på din hjemmeside.

Indholdet og designet skal derfor målrettes, efter at brugerne får opfyldt denne specifikke hensigt.

De typiske overordnede hensigter som personer har, når de besøger hjemmesider er :

 • Informative søgninger – Når vi ønsker at finde svar på spørgsmål eller få opklaret en undren.
 • Navigationelle søgninger – Når vi ønsker at navigere til en ønsket destination, f.eks. en URL, brand eller et fysisk sted.
 • Kommerciel research – Når vi ønsker at søge information der hjælper os til, at foretage en købsrettet beslutning.
 • Transaktion – Når vi ønsker at købe et specifikt produkt, ydelse eller service.

 

2. Søgeordsanalyse vigtig og nødvendig

For at nå indtil hvilke måder din målgruppe finder relevant indhold, til de hensigter du ønsker at målrette, er søgeordsanalyse dit vigtigste og mest nødvendige værktøj. Det er derfor yderst vigtigt at du laver denne korrekt.

En veludført søgeordsanalyse sætter dig i stand til, at få det bedste resultat ud af den investering du skal lægge i at opbygge dine sider, både design men også tekstuelt.

Du bliver således i stand til, at anvende skriftsprog (retorik) der engagerer og danner præferencer hos modtageren (målgruppen).

I takt med at Google udvikler og implementerer ændringer til sine algoritmer har bedste praksis omkring søgeordsanalysen også ændret sig markant.

Da Google implementerede Humming Bird i 2013, ændrede de markant på hvordan Google tolker på værdien af hjemmesider.

Fra at lægge vægt på den specifikke sides opbygning ud fra søgeordsmatchning, søgeordstæthed, semantisk tilknytning og synonymer, har Google bevæget sig over mod at have fokus på tematik på domæneniveau, samt latent semantisk indeksering og indholdets evne, til at opfylde brugernes hensigt.

Hvilket også betyder at Google anvender sider som ikke nødvendigvis matcher søgeforespørgslen perfekt, fordi Google ved, at hjemmesider der ikke er traditionelt optimeret (som i før 2013 forstand) matcher brugerens hensigt.

 

søgeresultat gå i byen steder i københavn

 

Skaber du indhold og hjemmesider der er optimeret, til at matche brugerens hensigt vil dette betyde, at du kan sende stærke brandsignaler til Google, samtidig med at få dit indhold vist på flere søgninger, der forbindes indirekte med den tematik du har opbygget. Netop fordi Google er blevet så intelligent og avanceret i sin forståelse mellem brugerens ønsker og relevant indhold.

Foretager du søgningen ’design møbler’ vil du få et resultat der ligner nedensående. Det du bør bide mærke i, er at på denne søgning (med høj konkurrence) foretrækker Google, at vise CASANOVA Møbler i top 3.

En hjemmeside hvis brand er enormt stærkt (og populært hos brugerne/målgruppen), men hvor hjemmesiden i sig selv ikke er optimeret i traditionel forstand (altså med før 2013 briller).

Hvilket er et klart billede på skiftet over mod, at prioritere stærke brands i søgeresultaterne (brands som engagerer, aktiverer og som målgruppen elsker).

design møbler casanova

 

Det er derfor ikke længere nok blot, at anvende data fra søgeordsværktøjer i vores søgeordsanalyseproces. Vi er nød til også, at anvende data fra andre kilder for, at få helheden med – og få skabt hjemmesider der dækker hele tematikken.

 

Vi skal derfor anvende en mere helhedsorienteret tilgang til søgeordsanalysen pga. kompleksiteten i brugerens adfærd og Googles algoritmer.

 

2.1 Den klassiske søgeordsanalyse er død

Den klassiske tilgang til søgeordsanalyse består typisk af følgende fire overordnede trin.

(trin 1) først brainstormer man og indsamler søgeord, man gerne vil være synlig på.

(trin 2) Hvilket leder til en liste man tager udgangspunkt i, når man anvender søgeordsværktøjer som fx. AdWords keyword planner, keywordtool.io, keyword.io og ubersuggest.

(trin 3) Derefter grupperede man de fundne relevante søgeord efter prioriteret målretning og hvor konkurrencedygtig man er på de forskellige søgeord (på baggrund af en konkurrentanalyse).

(tin 4) Hvorefter man producerede en liste med sider der skal anvendes til at målrette søgeordene. Denne indeholder typisk forslag til at anvende eksisterende sider, men også at producere nye relevante.

 

2.2 Din tilgang til søgeordsanalyse bør være

I stedet for at følge den klassiske søgeordsanalyseproces, bør du i stedet udvide den, til at være mere omfattende, for netop at tilgodese kompleksiteten i brugeradfærd og Google’s algortimer.

 

Trin 1

Trin 1 er stadigvæk som ved den klassiske metode, da denne udgør en naturlig start på søgeordsanalysen og den proces som du skal igennem.

 

Trin 2

Trin 2 derimod, bør lægge langt mere vægt på, at brede processen ud, til også at afdække søgninger på Google, nyhedsmedier, fora, billeder og YouTube, samt at anvende content aggregators som fx Buzzsumo.

Det du skal have fokus på, at researche dig frem til, er begreber, emner, hensigter, relaterede søgninger og populært indhold.

Disse skal aggregeres ind i en ny søgeordsliste, der arbejdes yderligere med at forfine gennem søgevolumeværktøjer. Hvilket fx kunne være keyword planner, keywordtool.io, keyword.io og ubersuggest.

Ved at forfine din liste over søgeord, er formålet at du skal stå tilbage med et helt klart billede, af hvilke søgeord der skal prioriteres og i hvilken rækkefølge.

 

Trin 3

I trin 3 skal du, i stedet for den klassiske tilgang, gruppere de fundne søgeord (i trin 2) efter målgruppens hensigt. Dette sætter dig i stand til at få et overblik over hvordan du skaber og optimerer dine sider mod de specifikke søgeord.

 

Trin 4

I trin 4 skal søgeordene sorteres videre ned, til en liste af sider (eksisterende eller nye), der skal målrette hver eneste specifikke hensigt som målgruppen har.

Du behøver derfor ikke længere være bange for at skabe indhold som essentielt målrettes det samme søgeord, så længe at hensigten er forskellig fra side til side.

Når du har søgeordsanalysen på plads og har kortlagt din målgruppes hensigt, er du klar til at gå i gang med, at skabe og/eller optimere på dine sider.

 

3. Optimering af title-tag

Alle sider på din hjemmeside bør have et udfyldt title-tag, der beskriver det indholdet. At have den søgeordskombination du målretter i titlerne, på dine sider, er derfor yderst vigtigt.

Dine titler på dine sider, er det første brugeren ser i søgeresultaterne, og derfor skal dette være målrettet den hensigt de ønsker at opfylde. Derved den handling de ønsker at opfylde, ved at klikke på dit link.

Et korrekt udflydt title-tag sender et stærkt signal til brugeren af Googles søgeresultater omkring hvilket indhold brugeren finder ved at klikke på linket.

I starten af 2014 ændrede Google søgeresultaternes udseende, for at tilgodese deres brugeres behov. Hvilket bevirkede at de øgede font-størrelsen på bogstaverne fra 16px til 18px, samtidig med at fjerne understregningen og begrænse længden af titlen til 512px.

Title tag lenght

Dette betyder, at hvor vi førhen havde op til 70 tegn, at gøre godt med, har vi nu et sted mellem 55 – 60 tegn. Dertil kommer også at de forskellige bogstaver har påvirkning på længden af ens titel.

På grund af begrænsninger i font-størrelsen og den tilladte længde af titlen, bevirker dette at store bogstaver, både i størrelse men også udseende, vil fylde mere og derved begrænse længden.

Så et æ vil derfor fylde mere end et i, ligesom bogstaver i CAPS LOCK vil fylde mere end uden. Hvilket vil begrænse hvor mange tegn du kan anvende.

Fordi brugerens adfærd og dennes oplevelser i interaktionen med søgeresultaterne er blevet så centralt i Google, er det blevet langt vigtigere at skrive tekster (i titlen) som også er vendt til brugeren.

Både i forhold til brug af ord men også at skrive sætninger til mennesker og ikke proppe disse med kommaer, punktum, parenteser, bindestreger og lodrette streger.

 

Hovedreglen er skriv op til 60 tegn og skriv til mennesker, så vil du blive belønnet. Du kan til enhver tid teste udseende på dit title-tag her.

 

4. Brugervenlig URL-struktur

Brugeren af din hjemmeside bør være central i alt du laver, også når det gælder din URL-struktur. En URL er den hjemmesideadresse som brugeren anvender til at navigere til din sides indhold, så sørg for at anvende følgende bedste praksis.

Udseende af din URL er et parametre som både brugeren, men også Google anvender til at vurdere hvilket indhold der findes på denne. Så når brugeren klikker på linket danner ordene i URL’en en forventning om hvad brugeren finder af indhold på siden.

Udseendende på en brugervenlig URL er derfor kort og beskrivende. Denne skal således være nem for brugeren at huske, samtidig med at være beskrivende og indeholde de specifikke søgeord du målretter.

Du bør derfor prioritere at have statiske URL’er (modsat dynamiske). Hvilket vil sige du bør undgå at anvende spørgsmålstegn, udråbstegn, kommaer, store bogstaver og ligmedtegn. En kombination af disse er et rent mareridt for en hvilken som helst bruger og Google’s crawlere.0

 

Så undgå URL som

 • ditdomæne.dk/produktkategori/produktnavn,da_DK,sc.html?forcecountry=DK
 • ditdomænenavn.org/ditdomænenavn/Conditions/More/ConsumerHealthCare/A-Guide-to-Understanding-Clinical-Trials_UCM_426055_Article.jsp

Anvend i stedet for

 • ditdomænenavn.dk/produktkategori/produktnavn/
 • ditdomænenavn.org/consumer-heath-care/guide-to-understanding-clinical-trials.jsp

Anatomien på dine URL’er bør derfor være uden meningsforstyrrende superlativer (f.eks. stor, større, bedst, bedre mega osv).

Ligesom den bør være strippet for bum ord som fx i, på, den, det, for, tal generelt, hvilken, hvorfor, hvordan og hvad osv. Disse kan generelt undværes uden, at gå på kompromis med brugervenligheden.

Derudover bør bindestreger kun anvendes til at separere ord. Der bør derfor ikke være underscore, mellemrum, samt andre karakterer til at separere ordene.

Ved kun at have relevante ord i dine URL’er sikrer du også, at hvis nogen linker til URL’en, ved kun at anvende den nøgne URL, bliver de mest centrale ord anvendt som ankertekst. Derved kan man blot ved at copy-paste URL’en ind i det respektive indhold, som fx oven for, vil dine centrale søgeord stadig være til stede og genere mest mulig værdi.

 

5. Udfyld metabeskrivelsen

Metabeskrivelsen er den beskrivelse du finder under titlen og URL’en i søgeresultaterne i Google. Ved at have en korrekt udfyldt metabeskrivelse sørger du for, at brugeren forstår hvad denne skal forvente ved, at klikke på linket.

Denne beskrivelse er derfor med til at påvirke brugerens tendens til at danne en præference for dine links i Google. Derved bidrager denne til at øge din klikrate fra søgeresultaterne, hvilket påvirker dine placeringer i disse positivt.

Den optimale længde på metabeskrivelsen er 155 tegn (inkl. mellemrum). Det er disse tegn du skal anvende til, at lokke brugeren til at klikke på dit link, frem for konkurrenternes.

Ved at opnå flere kliks end konkurrenterne vil dette sende et klart signal til Google om, at dit link er mere relevant end dine konkurrenters. Derved vil dette påvirke dine placeringer i søgeresultaterne indirekte.

Du skal anvende din metabeskrivelse til, at uddybe din titel. Derved uddybe hvad brugeren får ud af, at klikke på dit link. Denne bør således indeholde de unikke egenskaber, appellere til følelserne og have en klar call-to-action.

 

6. Relevante overskrifter øger brugervenligheden

Ved at anvende overskrifter der er relevante og beskrivende øger du brugervenligheden af dit indhold. Særligt hvis det er langt indhold, eller indhold der kan være svær at navigere i. Beskrivende relevante overskrifter er således med til, at give brugeren en nem måde, at skimme og danne et overblik over indholdet.

Som tommelfinger regel bør du altid have de søgeord du målretter i den første overskrift på din side. Denne bør ligeledes være en overskrift 1, altså være udstyret med HTML koden <h1>. Denne bør du ligeledes kun have én af pr. side.

Dette kan du nemt checke ved at højre klikke på den første overskrift på din side og vælge muligheden ’vis detaljer om element’. Her skal du kigge efter hvilket <h>-tag der er forbundet med den respektive overskrift.

I dine andre overskrifter bør du anvende alle andre overskriftstyper end ’overskrift 1’. Disse bør ligeledes være logisk anvendt på en strukturet måde. Så efter en overskrift 2 kommer en overskrift 3 osv.

Det er vigtigt at du ikke propper dine overskrifter med søgeord, men gør dem beskrivende for det indhold man finder i afsnittene under.

Dette vil hjælpe på Googles forståelse af indhold og gennemgang, samtidig med at det vil gøre det nemt for brugeren/modtageren/læseren, at forstå og fordøje indholdet.

Så sørg for at have relevante beskrivende overskriter og start altid med en overskrift 1.

 

7. Anvend multimedieindhold

Multimedieindhold som fx billeder, screenshots, lister, lyd og videoer har ikke nødvendigvis en direkte påvirkning på hvor gode placeringer dit indhold opnår i søgeresultaterne. Disse er dog med til at booste brugerinvolveringssignaler og kan derved have en indirekte påvirkning.

Du kan derfor med fordel anvende relevant multimedieindhold, fordi det er med til at engagere brugerne og fastholde dem på siden. Denne form for brugeradfærd er gavnlig for dine placeringer i Google.

Multimedieindhold kan lede til flere delinger, flere links, mere trafik og flere kliks, som i sidste ende vil lede til højere placeringer af dit indhold.

Så sørg for at have minimum en type af multimedieindhold pr. side på din hjemmeside, men husk at anvende uden at det trækker din sides load tid for meget ned.

 

8. Brug varianter og relaterede søgeord i indhold

I indholdet på den respektive side er det vigtigt at du inkluderer varianter og relaterede søgeord. Dette er vigtig fordi Google anvender en metodekaldet Latent Semantic Indexing (LSI). Formålet med denne er, at identificere mønstre i relationen mellem termer og koncepter i en hvilken som helst tekst.

Dette sætter Google i stand til, at forstå sammenhængen, samt relationen, mellem en specifik søgeterm og indholdet på den respektive side, ved at analysere på det tekstuelle indhold og om tematikken matcher brugerens hensigt.

Denne metode anvendes således for at bedømme kvaliteten og relevansen af en given hjemmeside, relativt til hensigten bag en given Googlesøgning. Alt sammen for at forbedre kvaliteten i søgeresultaterne.

Husk at vægten altid skal være på at tilbyde målgruppen den bedste oplevelse når denne besøger dine respektive sider. Derfor bør du tænke relevans og kvalitet når du skriver dine tekster og ikke bare blindt skrive tekster til søgerobotter – skriv til mennesker.

 

lsi-vægttab

 

Hvis du sidder nu og tænker søgeordstæthed eller keyword density, så skynd dig at stoppe, det er spild af ressourcer. LSI parametrene opfyldes ved at tilføje relevante variationer og relaterede søgeord.

Det handler derfor ikke om at anvende det samme søgeord tilpas mange gange, men om at anvende de rigtige søgeord på flydende naturlig vis. Så det i sidste ende gavner brugeroplevelsen.

fokuser på at anvende de søgeord brugerne forventer at finde, i forbindelse med dit primære søgeord, men undgå for alt i verdenen, at anvende keyword stuffing.

 

9. Anvend eksterne og interne links i indhold

Du bør anvende eksterne og interne links i det indhold du skaber, uanset hvilket formål dette har. Dette er med til at skabe synergi mellem interne side og autoritet ved at linke til eksterne. Dette vil sørge for at bidrage positivt til din interne linksstruktur og sende et klart kvalitets-signal til Google.

Interne links anvendes til at sende et signal om, at mere statisk indhold (fx salgssider) stadig er relevante, samtidig med at sende et klart signal omkring den tematik der behandles.

Interne links anvendes også til at hjælpe brugeren med at identificere hvor i strukturen denne er. Hvilket typisk gøres gennem breadcrumbs. Således er det nemt for brugeren at navigere et niveau tilbage. Dette sender også et klart signal til webcrawler om struktur og værdifordeling.

Når du anvender eksterne links sender du et signal til Google omkring, hvilke sider der er relateret til det respektive indhold. Hvis du sørger for at disse links er til autoritære og tillidsskabende hjemmesider, vil denne relation være gavnlig for dit indhold.

Eksterne links anvendes således også som kildehenvisninger. Hvilket bevirker at det respektive indhold på din side fremstår af større kvalitet. Dette bunder i at du tilbyder brugeren dokumentation og transparens omkring rigtigheden af dit indhold.

Når du opretter nyt indhold bør du som minimum tilføje 2-3 interne links til ældre indhold. Du bør ligeledes tilføje minimum 2 eksterne links til relevante autoritære hjemmesider (f.eks. populære blogs eller nyhedsmedier) pr. intern link i dit indhold.

 

Husk inden du starter

Inden du giver sig i kast med at optimere eller oprette nye sider til at målrette dine valgte søgeord, bør du gøre dig klar hvilken målsætning de respektive sider skal være katalysatorer for at opfylde. Altså hvad skal de som minimum producere af resultater, før du er tilfreds med indhold og opbygningen af dette.

Dette er vigtigt for, at finde ud af om dit design og din vægtning af forskelligt indhold bidrager positivt til din forretning, og for at vide om de præsterer i Google. Bliver de fundet på de rigtige søgeord? Er de besøgende tilfredse med det de finder? Hvordan bidrager de til din virksomhed? Er alle spørgsmål du børe stille dig selv når du laver din hjemmeside.

Vi anbefaler også

Shares
Share This