+45 7875 5001 kontakt@novosight.dk

Få hemmelighederne bag optimal informationsarkitektur til din hjemmeside

af | mar 14, 2015 | informationsarkitektur, SEO |

Selvom dit nye website er rig på den nyeste teknologi og er visuelt appellerende, kan en dårligt designet informationsarkitektur devaluere alt det gode arbejde, samtidig med at påvirke rankering i Google negativt.

En velindrettet informationsarkitektur har til formål at sikre at struktur, salgs- og kommunikationsflow, samt den SEO-mæssige værditilførsel og flow, hænger sammen med webdesignet og virksomhedens strategiske målsætninger.

Selve definitionen på hvad på hvad informationsarkitektur er, vil sandsynligvis få øjenlågene til at blive tynge, så dette begreb er kortsagt; kunsten at organisere, opmærke, prioritere og forbinde websitets indhold for at understøtte brugeroplevelsen samt søgerobotternes anvendelse, forståelse og indeksering af dette.

Informationsarkitektur er således det der skal sørge for at forbinde alle komponenterne, herunder webdesignet, indholdsskabelse, SEO, brugervenligheden og -oplevelsen, brugertest, navigationen, sidehierarkiet og virksomhedens markedsføringsstrategi. At have den rigtige informationsarkitektur er derfor essentielt for et hvilket som helst website.

Kampen mellem SEO og webdesign er slut

Traditionelt set har der været stor uenighed mellem dem der lavede SEO og webdesignere. Webdesignerne har følt at for at få implementere de rigtige SEO aktiviteter har dette ødelagt der nøje planlagte udseende og design af websitet.

Dem der har stået for at lave SEO har almindeligvis brokket sig over at opnåelsen af højere placeringer i søgeresultaterne er blevet korsfæstet af ønsket om at have et pænere website.

På trods af at det stadig er muligt at lave design der ødelægger et websites muligheder for at opnå de famøse placeringer i Google. Ligesom det stadig er mulig at ødelægge hele websites ved kun at implementere SEO aktiviteter, hvilket kan være ødelæggende for et brand og salgspotentialet.

Begge scenarier er dog ikke længere reglen men undtagelsen. Formår du at planlægge og implementere styrkerne fra begge lejre (SEO og webdesign), kan du opnå en hidtil uset grad a synergi der vil gavne både dit brand, konverteringer og placeringer i søgeresultaterne.

Formålet med denne artikel at sørge for at du kan blive i stand til at forstå rammerne for hvordan du kan udnytte det bedste fra begge lejre og skabe det mest optimale website. I dag skal et hvilket som helst website være i stand til tre ting:

 • Drive relevant trafik fra brugere med den rigtige hensigt
 • At styre trafikken og lede dem til at foretage de ønskede konverteringer
 • At opnå en synergi mellem at opbygge dit brands equity og drive dine strategiske målsætninger

De fundamentale koncepter

For at bedre forstå DNA’en og anatomien der gør sig gældende på et given website, er det nødvendigt at tage et dybere blik på det skelet som skaber fundamentet samt hvad der bærer, skaber og styrker det indefra.

Det er derfor nødvendigt at forstå de fundamentale koncepter som semantisk søgning og latent semantisk indeksering.

Semantisk forståelse

Som nævnt oven for er der to koncepter der har omdrejningspunkt omkring den semantiske forståelse af brugerens adfærd og dennes hensigt. Disse er semantisk søgning og latent semantisk indeksering.

Semantisk søgning er for alvor blevet vigtigt efter Google lancerede Hummingbird algoritmen, og ændrede på den måde de tolker på brugernes søgeadfærd. Dette er således et forsøg på at forudse den hensigt brugeren har, med en given søgeforespørgsel, altså hvad er det i virkeligheden er brugeren ønsker at finde.

Det drastiske skift lå således i at, førhen matchede Google brugerens søgning med de specifikke søgeord brugt i denne, til nu (som i 2013) at matche den hensigt der ligger i den søgning brugeren foretager.

Latent semantisk indeksering er en indeksering (LSI) og analysemetode (LSA) der anvendes til at identificere relevant og relateret indhold. Dette har således til formål at identificere mønstre i relationen mellem termer og koncepter i en hvilken som helst tekst.

Hvilket sætter Google i stand til at forstå sammenhængen (kontekst) mellem indholdet på en specifik side og hvordan denne relatere sig til den overordnede tematik på domæneniveau, samtidig med at kunne ”forstå” om links på siden er relevante, i forhold til dette.

Alt sammen for at bedømme kvaliteten og relevansen af et given website, relativt til hvad hensigten bag søgeforespørgslen er. Google er således blevet langt mere intelligent og stræber hele tiden efter at forstå hvad en given søgning har til hensigt, for at kunne matche denne til det mest relevante resultat.

Det er derfor nødvendigt have indgående kendskab til den psykologi der driver jeres respektive kollektive marked.

Hvilket vil sætte jer i stand til at give konkrete og meningsfulde svar på hensigten bag relevante søgninger foretaget af jeres målgruppe, som vil lede til konkrete og meningsfulde svar på deres problemer, tvivl og usikkerheder, samtidig med at have en optimeret website som præsterer godt i søgeresultaterne og er med til at løse jeres overordnede strategiske målsætning.

Dette kan virke som en stor uoverskuelig udfordring, men det behøver det ikke nødvendigvis at være. Hvis du udarbejder en rationel plan rodfæstet i din strategi, bygget på bedste praksis inden for informationsarkitektur og indrammet i et solid veldesignet website, kan dette lade sig gøre uden at miste overblikket. Det lyder alt sammen vældig godt, men hvordan gør man, hvad er det der skal til? – lad os starte med det vigtigste først.

Sæt den rigtige målsætning

Før du starter med at designe din hjemmeside er det vigtigt at gøre dig klart hvad du ønsker denne skal hjælpe din virksomhed med at opnå. Det er dette fokus som vil hjælpe dig til at udforme de specifikke elementer og design.

En website skal som regel kunne rumme at kunne tilfredsstille mange forskellige målsætninger f.eks. inden for kendskabsgrad (brandawareness), skabe øget salgsvolume samt forbedre kundeloyaliteten.

Inden for salgsvolume kunne det være:

 • At skabe flere og bedre kvalificerede leads
 • Øge antal solgte enheder
 • Øge konverteringsraten

Inden for kendskabsgrad, kunne det være:

 • Øget kendskab til brandet
 • Øget engagement
 • Øget kendskab til produkter eller service

Inden for kundeloyalitet, kunne det være:

 • Omsætning pr. kunde
 • Bedre kundeoplevelse (skabe større loyalitet)
 • Øge livstidsværdien

Som du nok har regnet ud kan de ikke nødvendigvis stå alene, men overlapper hinanden på kryds og tværs, det er derfor vigtigt at kortlægge og definere dem klart og tydeligt.

Både hvordan de individuelle målsætninger defineres og hvad det indebærer, men også hvilken udvikling eller konkret målsætning der skal opnås.

Fælles for dem alle er at de vil have indvirkning på hvordan den endelige udformning af websitet bliver.

Så inden du går i gang og vælger din kommende WordPress template, skal der laves en plan for hvad de individuelle siders formål skal være.

Spørg dig selv (ved hver side) ”hvis målgruppen kun kan foretage sig én handling, når denne lander på den specifikke side, hvad skal det så være?”.

Her skal du altså finde ind til hvad det primære formål (eller målsætning om man vil), skal være ved de individuelle sider, du ønsker at skabe (eller optimere på).

Herefter skal du spørge dig selv ”hvordan skaber jeg indhold og designer siden, således at jeg mest optimalt hjælper mine besøgende med at foretage den primære handling?” (som du besluttede dig for ved tidligere spørgsmål).

Således kan du lave en prioriteret vægtning af handlingsorienterede muligheder, samt placeringen og udformningen af relevante elementer og indhold på de respektive sider, i forhold til den primære handling der skal foretages.

Kend dine brugere det gør Google

Google har opbygget en kæmpe datamaskine, der samler brugerdata fra alle deres services og produkter. Hvilket blandt andet gøres gennem cookies fra Displaynetværket, DoubleClick netværket, Google+ knap, Gmail, YouTube, Googlesøgninger, Android, Google analytics, Google Play, Google Chrome, kvalitetsteste og meget mere.

Google har derfor (vil jeg påstå) dybdegående specifikke informationer og brugerdata på næsten alle internetbrugere i verden, hvilket gør dem i stand til blandt andet at levere så stor nøjagtighed og kvalitet i de services de tilbyder, herunder Google søgemaskinen og YouTube.

Dette betyder også at Google har en meget nøjagtigt definition på hvilke faktorer et website skal opfylde for at kvalificere sig til at kunne opfylde den hensigt en given bruger har, ud fra en Googlesøgning.

Ikke dermed sagt at dem der ligger nummer 1 er ligmed den perfekte måde at optimere og designe sit website på, og du bør skynde dig ud og gøre præcis det samme.

Jeg mener her at det er dem der kommer tættest på den forestilling og definition Google har, på hvad et website skal kunne/indeholde for at opfylde den specifkke brugers hensigt.

Så når du går i gang med at undersøge de spørgsmål du tidligere har spurgt dig selv (i tidligere afsnit), og du når frem til et andet resultat end dine konkurrenter, er dette ikke nødvendigvis et udtryk for at dit resultat er forkert.

Men måske at Google har valgt den bedste ud af de værste, eller hvad der også kan beskrives som ”The lesser og two evils principle”.

Det er rigtig, det er lidt et sidespring. Men det fungerer alligevel som en god analogi, for den handling Google foretager, når den bestemmer hvilke websites der skal indekseres hvordan.

Min pointe er her at lad være med at gøre som konkurrenterne, før du er 100% sikker på at det de gør er rigtigt, også skal du gøre det bedre end dem.

Tænk også på at internettet “kun” har eksisteret i sin kommercielle udformning i lidt over 30 år. Der er således rigtig mange virksomheder der stadigvæk har et langt større potentiale end det de udfylder på nuværende tidspunkt.

Med andre ord er der rigtig mange rigtig store huller i søgemarkedet, fordi virksomheder stadigvæk ikke har gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i deres målgruppe og dennes hensigt i Googlesøgningerne.

Brug disse værktøjer til analyse af din målgruppe

Der findes mange måder og mange teoretiske modeller der kan anvendes når man skal ud og analysere på sin målgruppe. Jeg vil dog holde det simpelt og fortælle dig om de værktøjer du som minimum bør anvende:

 • En keywordanalyse er et overblik over hvad din målgruppe foretager sig ud fra. Altså hvilke søgninger de foretager sig inden de vælger hvilket website de skal besøge. Til dette kan du anvende AdWords keywordplaner værktøjet, io, keyword.io, Google Analytics og Google webmastertools.
 • Heatmaps er med til at give dig et overblik internt. Altså når målgruppen besøger din respektive side på dit website, om de udfører den ønskede handling og om de får opfyldt den hensigt de kommer med. Til dette kan du anvende værktøjer som SumoMe, Inspectlet, Crazyegg og me.
 • Bemærk at markedet er kæmpe stort for disse værktøjer og mange gange kan heatmap features også være en del af marketing automation løsninger som f.eks. dem fra HubSpot (alle kommer dog typisk i en eller anden gratis udgave).Du skal ligeledes også være opmærksom på at heatmap-løsningerne godt kan nedsætte dit websites load-tid. Dette kan påvirke den generelle brugeroplevelse. Visse af disse værktøjer kan også finde på at pakke alt indholdet i javascript, hvilket kan forhindre at Google ikke crawler hele eller dele af dit websites indhold.Så kort og godt, se dig ordentlig for og anvend almindelig sund fornuft når du implementerer dem.

 

Tre huskeråd omkring IA

Informationsarkitektur (IA), webdesign og SEO går hånd i hånd i langt de fleste tilfælde. Der er dog stadig grund til at fremhæve tre bedste praksis inden for IA.

#1 Organiser indhold fra bredt til specifikt

Organiseringen af indhold, generelt set, bør foregår således at strukturen på dit website starter med mere brede emner for at bevæge sig mere til niche emner. Således at du starter med temaet og emnet på dit website, for at bevæge dig videre til kategorier og derfra videre til specifikke produkter/services.

Lad os tage et eksempel. Jeg er grønthandler og sælger grøntsager (for det gør man jo når man har det erhverv). For at organisere mit indhold mest optimalt ifht. brugervenlighed, design, SEO og salgsflow (osv.), vil min forside omhandle grønsager (tema og emnespecifik), min kategoriside vil f.eks. omhandle rodfrugter og videre til specifikke produkter/service, f.eks. Gulerødder. Således vil jeg i strukturen på hjemmesiden starte bredt til mere specifikt.

Til SEO- og brugerformål bør jeg ligeledes have et tekstlink der forbinder de forskellige niveauer med hinanden i strukturen, så forsiden har et tekstlink kategorisiden og kategorisiden til produktsiden, samt produktsiden til katogisiden. Det der også kaldes vertikal linkstruktur. Dette gøres typisk ved at anvende breadcrumbs, og er godt for mine kunder da det gør det nemt at navigere frem og tilbage i strukturen og sender et stærkt signal til søgerobotterne om strukturen på min hjemmeside.

#2 Link internt fra nyt indhold

Når du skaber nyt indhold f.eks. ved artikler på din blog, er det god praksis at linke til relevant indhold på dit website. Dette kunne være til mere statiske produktsider eller andet indhold der sjældent eller aldrig bliver opdateret. Dette er med til at sende signaler til søgemaskinerne om at dette indhold stadig er relevant, og derved distribuere ekstra værdi til disse sider, samt at sende signaler til søgemaskinerne om relationerne (ifht. emne og tema) mellem dit indhold. Denne måde at strukturere interne links på kaldes horizontal linkstruktur.

Når der er tale om relevante links vil dette også være en fordel brugermæssigt, da dette vil kunne supplere positivt til brugeroplevelsen og give de besøgende en nem mulighed for at besøge andet relevant indhold på dit website. Hvilket således også betyder at de ville kunne interagere og engagere sig yderligere i det indhold du skaber, og have en større effekt på dine strategiske mål.

Lad os tage et eksempel. Jeg er grønthandler. Jeg skriver en artikler omkring tre gode råd til at dyrke grøntsager i sin egen urtehave. Hvis vi forestiller os at det ene rå var omkring det mest optimale gødning til rødbeder, ville jeg sørge for at der var et link til min produktside hvor jeg sælger rødbeder. Derudover ville jeg sørge for at have et forslag til slut i artiklen om andre relaterede artikler som ville være relevante at læse, i relation til den artikel om tre gode råd til at dyrke grøntsager i egen urtehave.

Det er vigtigt at at understrege at det er kun hvis det giver ekstra værdi til brugeroplevelsen at  dette bør følges. Det handler om at sætte brugerne først og sørge for at få det optimale ud af hvert besøg.

#3 Lav undersider hvis hensigt er unik, kombiner hvis ikke

Det sidste råd du skal have med på vejen er at, du skal kun lave undersider til allerede eksisterende sider hvis det opfylder en unik hensigt hos din målgruppe. Søgemaskiner som Google og Bing er blevet ekstremt intelligent omkring opfyldelse af hensigten ved de individuelle søgninger, også selvom søgning ikke matcher søgeordene perfekt (en-til-en match). Fordi både Google og Bing matcher søgeforspørgelser ud fra den hensigt de mener brugeren har når de foretager en given søgning. Pointen her at lave sider der matcher din målgruppes hensigt med deres søgeforespørgelse og ikke gå efter at skabe sider der matcher de respektive søgeordssætninger en-til-en.

Derfor kan en flere forskellige søgeordssætninger matche den samme hensigt. F.eks. hvis vi tager søgeordssætninger som ”ledige jobs”, ”ledige stillinger” og ”ledige arbejdspladser” kan disse opfylde den samme hensigt hos brugeren i målgruppen. Således ville man ikke kunne vinde kampen om at rangere højere ved at oprette tre forskellige sider, målrettet de tre forskellige søgeordssætninger.

Afsluttende bemærkninger

Websitets informationsarkitektur er det der binder alle de forskellige arbejdsområder sammen herunder designet, indholdsskabelse, SEO, brugervenligheden og -oplevelsen, brugertest, navigationen, sidehierarkiet og virksomhedens markedsføringsstrategi.

Således sikrer man som virksomhed at have et website der både er designet flot, brugervenligt, optimeret til at være konkurrencedygtig i søgemaskinerne og samtidig kan opfylde virksomhedens strategiske målsætning.

Det handler derfor om at have en klar målsætning, have dybdegående indsigt i sin målgruppe og organisere sin struktur korrekt.

 

Vi anbefaler også

Shares
Share This