+45 7875 5001 kontakt@novosight.dk

Gratis Google Analytics analysepakke du ville ønske du havde anvendt før

af | jan 31, 2015 | Dataanalyse, SEO |

For alle hjemmesideejer er det en omfattende udfordring, at få synliggjort relevant værdi i alle de data som online analyseværktøjer, såsom Google Analytics, indsamler hver eneste dag.

Derfor er det nemt at få stirret sig blind på overordnet trafiktal og der ikke direkte fortæller om hvordan ens hjemmeside præstere. Dette kan hænge sammen med at den detaljerede statistik, man kan få om brugeradfærden på sin hjemmeside, kan være svært at få delt op i brugbare operationelle modeller.

Hvilket egentlig er ærgerligt, for det er disse data der kan være katalysatoren til at få et forspring over konkurrenterne. Dette prøver det store fællesskab omkring Google Analytics (GA) at hjælpe hjemmesideejere, store som små, med. I GA har man muligheden for at designe og bygge sine egne betjeningspaneler og segmenter, samt at lave tilpassede rapporter.

Det er disse muligheder som for alvor kan være værdifulde. For her kan du grave ned i dataene, og få den indsigt der passer til dine specifikke udfordringer.

Det er dog ikke altid at lige nemt at få presset de rigtige data ud af GA, og det kan derfor være svært at finde tid til at sætte sig ind i hvordan man gør. Dette har Google heldigvis en løsning på.

I Google Analytics’ forum solution gallery kan man finde en lang række analysepakker (bundles), der er designet på forhånd. Hvilket betyder at du kan importere disse med ganske få klik og få helt ny indsigt i de data du allerede har.

Disse pakker består af nogle forskellige egenskaber der kan hjælpe dig fremadrettet mod at forstå dine data bedre. Og her kommer så næste udfordring, for hvilken en skal man vælge, skal man have mere end én og hvorfor skal man overhovedet vælge disse.

I denne her artikel vil jeg gennemgå den analysepakker, jeg vil anbefale til alle der stadig er på begynderniveau i GA og ønsker at få mere operationelle data ud af GA.

Denne vil gøre dig i stand til at analysere og implementere de rigtige løsningsmodeller, der vil hjælpe dig til at få endnu mere ud af den trafik (og budget) du allerede har, samtidig med at kunne synliggøre, hvor du kan få din fremtidige trafik fra.

Denne gennemgang har også til formål at sætte dig i stand til at vælge de elementer fra analysepakkerne som du har brug for.

Sådan anvendes de

Før du giver dig i kast med at integrere alle de forskellige muligheder, analysepakkerne byder på, er det vigtigt at forstå omfanget af indholdet i disse.

I analysepakkerne finder du tre forskellige kategorier, dine data kan tolkes og opdeles på. Kategorierne der er samlet i disse analysepakker er segmenter, betjeningspaneler og tilpasset rapporter. Følgende er en beskrivelse af disse.

Segmenter

Segmenter tillader at du kan isolere og analysere yderligere på dit datasæt. Dette værktøj anvendes således til at oprette komponentfiltre, til et segment, baseret på Analytics-dimensioner og -metrics. Det bliver derfor kort sagt et filter man anvender oven på et andet filter.

Disse vil således anvendes til at dykke dybere ned i f.eks. de tilpassede rapporter. Derved isoleres specifikke elementer, af de data indeholdt i de tilpassede rapporter, så man kan sammenligne dem og drage kvalificerede konklusioner ud fra. segmentering trin for trin

Betjeningspaneler

Betjeningspaneler hjælper dig med at lave en oversigt af relevante datasæt. Disse er bygget op ud fra widgets. Disse widgets kan du selv vælge, eller du kan anvende dem disse pakker kommer med.

Det smarte med disse betjeningspaneler er, at du kan få sat dem sendt til din mail (eller en hvilken som helst anden email), i en frekvens på én gang, dagligt, ugentlig, månedlig eller kvartalsvis.

Så har du hele tiden styr på hvordan dine data bevæger sig. google analytics betjeningspanel

Tilpassede rapporter

Tilpassede rapporter beskriver Google som superrapporter og det er faktisk også et godt redskab til at holde styr på og danne sig et overblik over vigtig data. Tilpassede rapporter finder du under top-menu’en ”tilpasset”.

Disse hjælper dig med at spare tid, ved kun at få relevante data, som du i øvrigt også kan dele med dine kollegaer.

Tilpassede rapporter kan nemt føjes til betjeningspaneler, samt eksporteres eller sendes til en specifik email ud fra forskellige frekvenser, alt fra én dag til kvartalvis. tilpassede rapport google analytics

Import

Når du importerer en analysepakke til Google Analytics, får du muligheden for at vælge hvilken analytics konto og ejendom denne skal være tilknyttet til.

Derudover har du også muligheden for specifikt at vælge hvilket af indholdet du ønsker at importere, så du er derfor ikke ”tvunget” til at importere det hele, hvis du kun ønsker at anvende udvalgte elementer.

Alt i analysepakkerne kan slettes fra den respektive analytics-konto igen. import gallery google analytics

TIP! For at få det meste ud af analysepakkerne, er det en klar fordel hvis du har opsat og defineret (i GA) hvad en hændelse og mål er, samt de monetære værdier af disse. Derudover er det også en fordel at have integreret AdWords og webmastertools. Dette kræver at man er lidt over begynderniveau og er derfor ikke noget den almindelige GA opsætning kommer med. Så dette skal gøres manuelt. AdWords integreres ved at trykke på administrator > ejendom > produkttilknytning > AdWords-linking. Webmastertools gøres ved at trykke på administrator > ejendom > ejendomsindstillinger > indstillinger for webmasterværktøj

Analysepakke: Occam’s Razor Awesomeness

Occam’s Razor Awesomeness analysepakke består af seks forskellige segmenter, ni forskellige tilpassede rapporter og ét betjeningspanel.

Denne analysepakke er lavet af Avinash Kaushik og bliver betragtet som en af guruerne inden for webanalyse (og i øvrigt digital marketing evangelist hos Google).

Jeg kan stærkt anbefale at følge ham på så mange sociale medier som muligt og holde øje med hans hjemmeside – Occams Razor.

Denne gennemgang af kortlægger alle elementerne i hans analysepakke og vil forhåbentlig sætte dig i stand til at vurdere hvilke af elementerne (hvis ikke alle), der er relevante for dig. Samtidig med at give dig inspiration til at anvende dem i praksis.

Importer hele analysepakken her

Segmenter

AK: All Social Media Visits Igen navnet siger det hele. Ved at tilføre dette segment til et given datasæt isoleres alle de besøgende der kommer fra sociale medier. Nyttigt til at måle ROI på denne type trafik, noget mange finder er en stor udfordring i arbejdet med sociale medier. Så hvis du har sat konverteringsmål op, vil du kunne sammenligne hvordan denne trafik konverterer i fht. det respektive datasæt.

AK: Non-Flirts, Potential Lovers Dette er brugere der besøger mere end eller præcis tre sider. Altså brugere der finder din hjemmesides indhold relevant, og er tæt på at forelske sig, men mangler lige det sidste skub. Her kan du identificere hvor de falder fra og hvilke tiltag der skal til for at fastholde dem længere.

Blog Comment Submitters Endnu et en titel der beskriver hvad dette segment viser. Her sorteres der, i det givne datasæt, alle de brugere der efterlader en kommentar.

AK: Visits via search queries w/ 4 words. Dette segment kan isolere alle brugere der har brugt fire ord, til at lande (fra søgeresultatet) på en given side. Altså brugere der har anvendt fire ord i Googles søgemaskine og fundet din hjemmeside. Dette datasæt kan være meget begrænset i forhold til (not provided), da det ikke vil inkludere disse søgninger.

AK: Loyal Visitors Segmenterer de brugere der besøger over tre sider. Disse er således defineret som værende mere loyale, samt meget interesseret i din hjemmesides indhold. Dette vil ligeledes være segmenter du vil kunne bearbejde i remarketing øjemed.

AK: “Oligarchs” Er de brugere der bidrager med en indtjening på 200.000 kr. eller over pr. session (valuta defineres ud på kontoniveau, så hvis du har sat den på dollars, så er der tale om 200.000 dollars). Relativt til hvad du sælger kan dette segment filtre dine Cash Cows frem, således du kan opbygge en målgruppeprofil på disse.

Tilpasset rapporter

AK: Mobile performance analysis v2 Denne tilpassede rapport fortæller dig, hvordan din hjemmeside præsterer på mobile enheder, sorteret på operativsystem. Den giver dig ligeledes mulighed for at gå i dybden med hvordan den præsterer i søgeresultaterne, altså hvilke søgeord trafikken kommer fra, samt hvilke sider der modtager mest trafik og hvordan disse præsterer. Dette er en vigtig kilde at have indsigt i da mere end 2.1 mio. danskere dagligt (i aldersgruppen 16 – 89 pr) anvender internettet via mobilen. Du kan derfor gå glip af indtjening ved at have en hjemmeside der præsterer dårligt på mobil. Det vil denne rapport hjælpe dig med at identificere.

AK: Internal Site Search Analysis Denne rapport giver dig indsigt i hvordan brugerne anvender din interne søgefunktion og om de konverterer på baggrund af denne handling. Det er derfor nødvendigt at du har integreret søgefunktionen med din GA.

Search traffic (excluding not set, not provided) Hvad denne rapport gør, fremgår af navnet. Den hjælper dig således med at identificere hvordan de brugere der tilgår din hjemmeside fra søgeresultatet præsterer. Hertil kommer hvor mange transaktioner der bliver foretaget, den gennemsnitlige ordreværdi samt indtjeningen. Denne rapport er derfor særlig egnede til at analysere på webshops, og målingen af ROI på SEO.

AK: E&E Paid search report Denne rapport hjælper dig med at sammenholde data fra AdWords i GA. Du kan derfor gå i dybden med hvordan dine AdWordskampagner præsterer og hvilken indtjening disse giver. Således kan du nemt træffe beslutninger om hvordan du fordeler dit budget bedst muligt.

AK: All traffic sources ABO Denne rapport giver dig indsigt i hvordan de forskellige kilder der refererer trafik præsterer. Således kan du se hvor mange brugere disse sender og hvordan brugerne interagere med din side samt om de konverterer.

AK: Landing page analysis Med denne rapport får du indsigt i hvordan dine individuelle sider præsterer og hvilke der er mest værdifulde. Dette giver dig indsigt til at omfordele ressourcer, i forhold til hvor du tjener flest penge.

AK: Content Efficiency Analysis v2 Her får du indsigt i data der beskriver hvordan dit indhold præsterer og hvor effektivt det er. Dertil kommer også indsigt i den tekniske del der beskæftiger sig med indlæsningstid, holdt op imod afvisningsprocent. Denne tilpasset rapport ligner meget AK: Landing page analysis.

AK: Visitor Acquisition Efficiency Analysis v2 Med denne bliver du I stand til at finde ud af hvilken kilde der sender mest trafik og hvordan denne trafik konverterer, samt værdien af denne. Denne rapport ligner meget AK: All traffic sources ABO.

Betjeningspanel

VP, Digital Dashboard VP, Digital Dashboard er navnet på betjeningspanelet. Dette viser hvor dine brugere besøger din hjemmeside fra (fordelt på refererende kilder, såsom Google, Facebook, direkte osv.), den gennemsnitlige tid burgerne er på hjemmesiden, hvor mange gange de respektive brugere besøger dig (fordelt på en numerisk tabel), totale antal hændelser, din målkonverteringsrate i procent og værdien af dine social medie mål (fordelt på land og målværdi).

Importer hele analysepakken her

Solution gallery

Google Analytics Solution Gallery er fyldt med gode operationelle analysepakker. For ikke at fortabe sig i alle de spændende analysepakker, kan det være en fordel at bruge de indrettede sorteringsmuligheder, og gå efter dem med flest stjerner, flest imports og nyeste af dato (og om de fornyligt er blevet opdateret).

Der er dog yderligere to pakker jeg gerne vil fremhæve som værende værd at importere (selvfølgelig med måde). De er:

Tip! Du finder import-knappen oppe i venstre hjørne, under overskriften, i solution gallery.

Afsluttende bemærkninger

For relativt uerfarende Google Analytics brugere er de analysepakker man finder i solution gallery værdifulde, særligt fordi de perspektiverer den måde man kan anvende de data der er i dette analyseværktøj.

Det giver samtidigt et grundlag for at rode mere rundt, bygge oven på og udforske de forskellige muligheder der er i Google Analytics, for dem er der rigtig mange af.

Det er derfor på mange måder kun fantasien der sætter begrænsningerne, for det afkast man kan få af dataene.

Jeg vil dog til enhver tid anbefale at du designer din egen analysepakke, så du kan måle på de specifikke KPI’er din målsætning består af.

Kom gerne med input på hvordan du anvender Google Analytics? Mener du at du får nok værdi ud af dine data? Hvad gør du selv for at udnytte alle mulighederne i GA?

Vi anbefaler også

Shares
Share This