+45 7875 5001 kontakt@novosight.dk

11 AdWords annonceudvidelser der hjælper dig til total dominans i Google

af | mar 7, 2015 | AdWords, Annonceudvidelser |

Annonceudvidelser i AdWords tillader at du kan vise ekstra informationer omkring din virksomhed i de betalte annoncer i Google.

Disse hjælper ligeledes dine annoncer til at være mere attraktive for brugerne, når de søger på de søgeord du målretter. Betalingen for kliks på disse annonceudvidelser sker på samme måde som man kender det fra normal AdWords annoncering.

Annonceudvidelser koster ikke noget at oprette (andet end tid) og fungerer som en ekstra tilføjelse til dine eksisterende annoncer. Når en bruger klikker på dem, betaler du det samme beløb som ved et almindeligt klik, på den respektive annonce.

Således kan du benytte annonceudvidelser til at give brugerne flere grunde til at klikke på dine annoncer.

Dette sker ved at du kan anvende disse til at synliggøre ekstra fordele og relevante informationer omkring de produkter og service du sælger, samt omkring din virksomhed.

Hvilket f.eks. kunne være telefonnummer, adresse, ekstra relevante links og forbrugeranmeldelser, altså alt sammen noget som er relevant for den respektive forbruger der foretager en relevant søgning.

At anvende annonceudvidelser hjælper også på din Ad Rank, hvilket betyder at du vil opnå bedre positioner, end dem der ikke anvender disse, uden at skulle betale en højere klikpris.

Således kan disse hjælpe dig til at få mere ud af dit daglige budget, samtidig med at kunne sørge for at du kan sælge mere for derved at forbedre din ROI.

I denne artikel vil jeg gennemgå 16 forskellige annonceudvidelser du kan anvende til dine AdWords kampagner. Hvilket vil give dig overblikket og indsigt i hvilke der er relevante for dine kampagner og hvorfor.

Disse kommer i to forskellige former, de manuelle og de automatiske, men før jeg går i dybden med det, skal vi se nærmere på hvordan man opretter dem i Adwords.

 

Oprettelse

Når du opretter en kampagne skal du huske at sætte flueben ved de annonceudvidelser du ønsker at være mulige at anvende, til den respektive kampagne.

Afhængigt af ved hvilke du sætter flueben, vil du efterfølgende blive bedt om at udfylde yderligere information, f.eks. opkaldsudvidelse vil du skulle udfylde telefonnummer.

Du vil altid kunne ændre, slette og oprette nye udvidelser til dine kampagner efterfølgende. Dette gør du ved at gå til fanen ’annonceudvidelser’ (som vist på billedet).

Når du har navigeret til denne, skal du trykke på knappen ’udvidelser’. Under fanen ’annonceudvidelser’ vil du ligeledes kunne se hvordan dine udvidelser præsterer.

Som nævnt i starten er der to typer af annonceudvidelser i Adwords, de manuelle og de automatiske. Følgende er en gennemgang af forskellen og indholdet af disse.

Manuelle udvidelser

De manuelle udvidelser er dem som man selv skal oprette og vedligeholde. Disse dækker over Apps, Opkald, Adresser, Anmeldelser, undersidelinks og infoudvidelser.

De har selvfølgelig hver nogle særegne som er vigtigt at tage højde for inden man kaster ressourcer og budget efter dem.

#1. Appudvidelser

Appudvidelser er en udvidelse der kan hjælpe dig med at få flere til at downloade din app. Dette gøres ved at man, ved denne udvidelse, får muligheden for at tilføje et ekstra link med tekst og billede.

Billedets er sidens thumbnail. Hvilket sætter dig i stand til at linke til din app til mobil og/eller tablet fra dine tekstannoncer og repræsenterer en smart måde at skabe nem adgang til både din website, men også hvor app’en kan downloades fra.   Adwords appudvidelse   Fordelene ved at anvende denne udvidelse er:

 • ved at anvende denne udvidelse er at den kan tilføjes både på konti-, kampagne- og annoncegruppeniveau. Den tilgængelige statistik viser hvor mange der klikker på appudvidelsen kontra annoncens overskrift og at denne er opdelt efter kampagne, annoncegruppe eller annonce.

 

 • Du kan optimere den til udvalgte enheder, for derved specifikt at kun tilvælge dem din app er optimeret til. Du kan dog ligeledes oprette en udvidelse til hver appbutik, så sørger Google for at kun vise den udvidelse der svarer til brugerens enhedstype, f.eks. iOS og Android. Dog er det stadig nødvendigt at filtrere efter version.

 

 • Du kan redigere i appudvidelsen uden at nulstille den effektivitetsstatistik. Således beholder du de data den allerede har genereret.

 

 • Du kan angive start- og slutdatoer samt hvilke tidspunkter på dagen denne udvidelse skal vises med den respektive annonce.

Det skal du være opmærksom på når du anvender dem;

 • Kun tilgængelig med kampagnetyperne søgenetværket samt søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket.

 

 • Kun mulige at anvende til annoncer på mobilenheder og tablets.

 

#2 Opkaldsudvidelser

Opkaldsudvidelser tillader at du kan gøre det nemmere for brugerne at ringe til din virksomhed. Denne viser således et telefonnummer (det du selv har opsat den til) sammen med din annonce.

På mere avancerede enheder viser den en klikbar ’ring’-knap sammen med din annonce. Det er således en relevant mulig for brugere der ønsker at kunne kontakte din virksomhed nemt og hurtigt.   adwords opkaldsudvidelser Opkaldsudvidelser kan anvendes til kampagnetyperne søgenetværket og Displaynetværket, samt søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket. Disse kan målrettes alle typer enheder.

Denne form for udvidelse kan også planlægges til at blive vist på specifikke tidspunkter på dagen, f.eks. hvis du kun ønsker at dette skal være en mulighed inden for normale åbningstider.

Den tillader også at du kan tælle opkald som konverteringer. Google-viderestillingsnumre tillader at du kan opstille opkaldskonverteringer.

Hvilket sætter dig i stand til at rapportere på de opkald du modtager, via denne udvidelse. I disse rapporter fremgår informationer som opkaldsvarighed, start- og sluttidspunkt for opkald, samt områdekode og om opkaldet gik igennem.

Hvilket bevirker at du kan bestemme en varighed som konvertering, og benytte budstrategier til at øge sandsynligheden for en konvertering.

BEMÆRK! At Google-viderestillingsnumre kun er tilgængelige i USA, Storbritannien, Frank, Tyskland, Spanien og Australien. Så det kræver at din virksomhed er i disse markeder, før du kan opstille opkaldskonverteringer. Selve udvidelsen er globalt tilgængelig.

#3 Adresseudvidelse

Ved at anvende adresseudvidelse har du muligheden for at få din virksomhedsadresse, telefonnummer og en kortmarkør vist sammen med din annonce.

Denne bliver yderligere suppleret med en rutevejledning til din virksomhed på mobilenheder. Derved opnår det op for ekstra mulighed for brugerne at identificere, finde og/eller komme i kontakt med din virksomhed. adwords adresseudvidelser Denne udvidelse kan anvendes til kampagnetyperne søgenetværket og Displaynetværket, samt søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket.

Denne er ligeledes mulig at anvende på alle enhedstyper. Det kræver du at du har oprettet din Google My Business korrekt og tilknyttet denne til AdWords, hvilket er gratis.

Udvidelsen er tilgængelig for alle kampagner og annoncegrupper, og ved hjælp af filteringsmuligheder kan du vælge om disse skal vises på alle enheder eller blot på udvalgte.

#4 Anmeldelsesudvidelse

Når du anvender anmeldelsesudvidelser til dine annoncer får du muligheden for at fremhæve positive tredjepartsanmeldelser fra pålidelige kilder.

At kunne fremhæve sin annonce, og det man sælger, med en positiv anmeldelse allerede i søgeresultatet er med til at øge relevansen samtidig med at give brugerne endnu en god grund til at klikke på din annonce. adwords anmeldelsesudvidelse Når du opretter en anmeldelsesudvidelse indtaster og vælger du selv denne anmeldelse. Du er dog forpligtet til at kunne dokumentere den faktiske tekst, hvorfor der skal linkes til denne, som en del af denne udvidelse.

Derfor skal det være en offentliggjort anmeldelse. Andre faktorer der kan forhindre at Google godkender brugen af den respektive anmeldelse kan være følgende:

 • Ved Brugen af personlige anmeldelser fra enkelt individer (ikke fra et tidsskrift/en organisation)
 • At dit virksomhedsnavn bliver gentaget i anmeldelsesteksten
 • Hvis du anvender en anmeldelse, som er over 12 måneder gammel
 • Brug af en anmeldelse, der ikke er taget direkte fra den oprindelige kilde
 • Ændring af anmeldelsen i forhold til originalen (f.eks. tilføjelse af udråbstegn)

Anmeldelser kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket.

Denne er ligeledes kun tilgængelig på følgende sprog engelsk (UK, USA og AUS), tysk, fransk, spansk, japansk, portugisisk, italiensk og hollandsk.

Hvorfor det kræver at annoncerne er målrettet disse sprog. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

#5 Undersidelinks

Undersidelinks muliggør at du kan få ekstra links vist på dine annoncer. Disse links skal pege på sider der er relevante for din annonces tematik. Det vil hjælpe brugerne med at komme hen til det, de leder efter på dit website, ved at benytte ét enkelt klik. Denne udvidelse vises både på annoncer over og under søgeresultatet.

Du kan anvende denne udvidelse til at vise mellem to til fire links yderligere, der komplimenterer din artikel. adwords undersidelinks Undersidelinks kan tilføjes både på kampagneniveau, men også på annoncegruppeniveau. Du har muligheden, når du anvender dette, til at sammenligne statistikken med andre dele af annoncen.

Du har derfor hele tiden muligheden for at optimere på disse, så du viser de undersidelinks der konverterer bedst. Dine undersidelinks statistik bliver heller ikke nulstillet når du editerer i dem, så du kan hele tiden træffe kvalificerede beslutninger.

Du har også mulighed for at tilpasse de undersidelinks til mobilenheder, så du kan deaktivere specifikke på udvalgte enheder. Du har ligeledes muligheden for at planlægge visningen af disse links (generelt), således kan du afgøre hvornår du ønsker de skal blive vist. Underside links har en tegnbegrænsning på 25 tegn.

Undersidelinks kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværke. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.  

#6 infoudvidelse

Infoudvidelser giver dig mulighed for at inkludere ekstra beskrivende tekst sammen med dine annoncer, der indeholder flere informationer om din virksomhed og/eller produkter/services. Denne udvidelses vises sammen med annoncer der er placeret enten over søgeresultaterne eller under.

For at få dine infoudvidelser kvalificeret til at blive vist sammen med din annonce skal du oprette mindst to pr. konto, kampagne eller annoncegruppe. Google anbefaler dog at man opretter det maksimale antal, der er fire, for at sikre at de bliver vist sammen med dine annoncer. Adwords infoudvidelser Fordelen ved at anvende disse udvidelser ligger i muligheden for at få kommunikeret dine vigtigste salgspunkter. Det skal dog kunne gøres kort og præcist, da man er begrænset med 25 tegn.

Infoudvidelse kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

Automatiserede udvidelser

Automatiserede udvidelser er oprettet af AdWords og anvendes når Google forudser at det vil forbedre din annonces effektivitet. De kræver derfor ingen opsætning, hvorfor der heller ikke finde en mulighed for at oprette disse i rullemenuen i fanen ’Annonceudvidelser’.

Du kan dog finde en rapport omkring disse hvis de bliver anvendt. De automatiserede udvidelser inkluderer kundebedømmelser, tidligere besøg, sociale udvidelser og dynamiske udvidelser.

#7 Kundebedømmelser

Kundebedømmelser virker ved at fremhæve branchespecifikke bedømmelser. Denne sørger for at vises en eller flere af dine bedste bedømmelser sammen med din annonce, og med et link til disse.

Disse fungerer derfor som et ekstra lokkemiddel til at invitere brugerne til at klikke. Bedømmelserne bliver hentet fra Google Forbrugerundersøgelser, som er Google’s egen platform til indsamling af kundeundersøgelsesdata. adwords kundebedømmelser Denne automatiske udvidelse er kun tilgængelig for virksomheder der markedsfører sig i USA, Storbritannien, Canada og Australien.

Kundebedømmelser anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket samt kun Displaynetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

#8 tidligere besøg

Denne udvidelse viser brugeren om denne har besøgt din annonce før, og kan hjælpe denne med at finde tilbage igen – eller holde sig væk, afhængigt af hvordan man ser på det.

Google fremhæver dog førstnævnte påstand, med god grund, hvis brugeren har haft en god oplevelse på en side og bliver mindet om dette hvis siden kommer frem ved en anden søgning. Det kan således være en autoritet og tillidsskabende faktor.

Denne funktion kender man også fra søgeresultaterne der beskriver om man tidligere har besøgt en respektive side. Denne tekst vises således lige under linkteksten i din annonce. adwords tidligere besøg udvidelse Udvidelsen tidligere besøg kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

#9 Sociale udvidelser

Sociale udvidelser præsenteres dine annoncer med oplysninger omkring hvor mange Google+ tilhængere din respektive side har. Hvilket også betyder at disse først kan vises når din Google+ side er bekræftet.

Denne udvidelse kommer også med yderligere begrænsninger og vises derfor blandt andet kun på ”familievenlige” annoncer, og vises derfor blandt andet ikke på virksomheder der annoncerer for kasinoer, hasardspil, sundhedsvæsen, medicin og alkohol. AdWords sociale udvidelser Sociale udvidelser kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket samt kun Displaynetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

#10 Dynamiske udvidelser

Dynamiske udvidelser virker ved at generere sitelinks der hjælper brugerne med at finde relevante sider på din hjemmeside. Hvilket bevirker at dine potentielle kunder nemmere kan få adgang til relevant indhold på din side.

Du kan dog vælge at framelde denne mulighed, og tilvælge den senere hvis du fortryder. adwords udvidelser dominas Dynamiske udvidelser kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket samt kun Displaynetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

#11 Sælgerbedømmelser

Sælgerbedømmelser informerer kunderne om hvilke annoncørerne der yder en god service. Google indsamler således disse fra (hvad de beskriver som) pålidelige kilder.

Hvilket er kilder der samler anmeldelser af virksomheder. Denne udvidelse har til formål at hjælpe brugerne med at foretage mere velinformerede valg og købsbeslutninger.

Denne udvidelse kan derfor også hjælpe dig til at få mere kvalificerede kundeemner og gøre dine annoncer mere effektive. Adwords sælgerbedømmelser Sælgerbedømmelser kan anvendes på kampagnetyperne søgenetværket med udvalg fra Displaynetværket og kun søgenetværket samt kun Displaynetværket. Det er muligt at anvende udvidelsen på alle enhedstyper.

Derfor vises dine annoneudvidelser ikke

Det er ikke altid at de udvidelser du har oprettet bliver vist med dine annoncer. Dette kan du blandt andet opleve hvis du har mere end én udvidelse til at køre samtidig, f.eks. undersidelinks og infoudvidelser vises ikke nødvendigvis samtidigt. Du kan dog altid checke om dine udvidelser er godkendte ved at gå til fanen artikler og gennemse deres status.

Der kan være en række forskellige faktorer som spiller ind og påvirker om din udvidelse vises, på trods af at den er godkendt af Google. Disse er blandt andet:

 • Positionen hvor din annonce vises på søgeresultatssiden. Mange udvidelser vises f.eks. kun for annoncer der vises i top tre.
 • Dine Ad Rank påvirker også hvor vidt dine udvidelser vises.
 • Relevansen og kvaliteten i søgeordet og dit maksimum CPC-bud.
 • Andre udvidelser du har tilføjet.

 Afsluttende bemærkninger

Annonceudvidelser vil være en vital del for en hvilken som helst AdWords annonceringskampagne. Dette er grundet at hvis det bliver gjort korrekt kan dette tilbyde de personer der søger mere relevante søgeresultater, særligt på de mere generelle søgord.

Hvilket vil lede til en højere CTR og videre en øget konverteringsgrad. Dette burde være grunde nok til at alle bør kaste sig frående over denne mulighed. Men disse udvidelser bidrager ligeledes til øget synlighed og differentiering fra konkurrenterne, hvilket igen vil sætte dig i stand til at vinde mere opmærksomhed end dine konkurrenter.

Vi anbefaler også

Shares
Share This